גבינות עיזים קשות

גבינות עיזים קשות

Variety of different cheese with wine, fruits and nuts. Camembert, goat cheese, roquefort, gorgonzolla, gauda